Hoe werkt de drie dagen bedenktijd voor een koper?

Hoe werkt de drie dagen bedenktijd voor een koper?

Hoe werkt de drie dagen bedenktijd voor een koper?

Wanneer een koopovereenkomst getekend wordt denkt u als verkoper waarschijnlijk dat de verkoop van uw woning rond is, in principe is dit ook zo, echter heeft de koper nog drie dagen bedenktijd waarin hij de koop, zonder opgaaf van reden, kan ontbinden.

Wanneer de koper van uw huis de koopovereenkomst heeft ontvangen die zowel door u als door de koper zelf is ondertekend gaat de bedenktijd in. De bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de overeenkomst om 0:00, vanaf dit moment heeft de koper drie dagen bedenktijd. De bedenktijd kan langer zijn dan drie dagen wanneer de bedenktijd zou eindigen op een zaterdag, zondag of feestdag. Als dit het geval is duurt de bedenktijd tot de eerstvolgende werkdag.

Bij de koopovereenkomst wordt een ontvangstbevestiging opgenomen, vaak is dit de laatste pagina van de koopovereenkomst. Een langere bedenktijd dan drie dagen mag ook overeengekomen worden maar is niet gebruikelijk. Een kortere bedenktijd vaststellen mag niet.

Wanneer u een vakantiehuis verkoopt geldt de bedenktijd van drie dagen ook. De eisen gelden niet bij de verkoop van bijvoorbeeld onbebouwde grond een woonboot of een woonwagen.

Bij huurkoop van een woning gelden deze regels ook niet, ook wanneer een huis geveild wordt in een openbare veiling waarbij een notaris aanwezig is gelden deze eisen niet.

Makelaarsoffertes.com is eigendom van Dutch Blue B.V. - KvK nummer 39077372