Wat is een optie op een huis?

wat-is-een-optie-op-een-huis

Wat is een optie op een huis?

Het begrip ‘optie’ wordt op twee manieren gebruikt:

Wanneer het begrip optie in juridische zin bekeken wordt geeft het de koper de keuze om, door een eenzijdige verklaring, een koopovereenkomst met u als verkopende partij te sluiten. Een optie wordt in dit geval afgegeven wanneer beide partijen het eens zijn over de voorwaarden van de koop, de koper krijgt d.m.v. een optie echter een bedenktijd van bijvoorbeeld een week.

Een optie als deze wordt veelal gebruikt bij nieuwbouw. Bij de aankoop van een bestaande woning is deze vorm van het verstrekken van een optie niet gebruikelijk.

De manier waarop een optie in de volksmond gebruikt wordt klopt officieel niet maar wordt wel veel gebruikt. Optie heeft dan de betekenis van bepaalde afspraken die gemaakt worden tussen de koper en verkoper. Bijvoorbeeld dat de koper een aantal dagen bedenktijd krijgt om bijvoorbeeld inzicht te krijgen in de financiën waarin de verkoper het huis niet aan andere gegadigden verkoopt.

Soms wordt er in dit geval een borgsom betaald die de koper terugkrijgt wanneer de verkoop rond is.

Wanneer er een optie op een huis rust kunnen er wel biedingen uitgebracht worden door andere gegadigden, de verkoper zal hier echter niet op ingaan wanneer dit is opgenomen in de afspraken omtrent de optie. Een optie kan niet geëist worden door de kopende partij.

U beslist als verkoper zelf of u een optie verstrekt

Makelaarsoffertes.com is eigendom van Dutch Blue B.V. - KvK nummer 39077372